Postępowanie 9-ZP/2020 pn. "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp.z o.o.

 

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2020 roku o godzinie 11:00.

 

 

1. Przedmiot zamówienia dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
1.1.1. Część 1 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych (PD) zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (AR) (CPV – 66515400-7, CPV 66515000-3),
(b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE) (CPV – 66515400-7, 66515000-3),
(c) Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych (CPM) (CPV – 66514110-0),
(d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz z tytułu posiadanego mienia (OC), (CPV – 66516400-4),
(e) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (OC księgi) (CPV 66516500-5).
1.1.2. Część 2 zamówienia:
(a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (CPV – 66516100-1),
(b) Ubezpieczenie autocasco (AC) (CPV – 66514110-0),
(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów (NNW) (CPV – 66512100-3).
1.1.3. Część 3 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych (PD) zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (AR) „ZUOK” Zoniówka (CPV – 66515400-7, CPV 66515000-3).
2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. EIB S.A. działa jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 r.
3. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części poufnej tzn. w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2, Załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składka się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.
6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części Zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) PZP.
 
7. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia - od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
 
Termin i miejsce składania ofert:  Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku, do godziny 11:00.
 
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 10 listopada 2020 roku, o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – sala konferencyjna.
 
W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na terenie Powiatu Tatrzańskiego informujemy, iż jawne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone z zastosowaniem następujących zasad bezpieczeństwa: osoby uczestniczące w otwarciu ofert zobowiązane są zakrywać, przy pomocy maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos. Dodatkowo osoby uczestniczące w otwarciu ofert zobowiązane będą do wpisania się na listę obecności z podaniem danym teleadresowych.

 

Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

NIP: 736-000-51-96;      REGON: 490023843
KRS:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 0000077164
Kapitał Zakładowy:   68 315 000 PLN (kapitał opłacony w całości)
 
bip
 

Konto bankowe:   

 Bank PEKAO S.A.         49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Sekretariat

tel. 18 20 25 620

fax. 18 20 25 621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Zakopane

PSZOK – Wyspa Ekologiczna

lipiec 2024
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.