Postępowanie nr 5-ZP/2019 na Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego - postępowanie powtórzone

Postępowanie nr 5-ZP/2019 na Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby
Zamawiającego - postępowanie powtórzone

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.

2.     Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego
i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawie nieuregulowanych w przywołanych przepisach – przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

3.     Zgodnie z art. 10 a Ustawy PZP postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą:

-         poczty elektronicznej,

-         miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,

-         ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

4.     MiniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja
(tj. pytania do SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5.     Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział 20 SIWZ.

6.     Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06 listopada 2019 roku oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 listopada 2019 roku, pod numerem: 2019/S 217 – 532101.

7.     TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 grudnia 2019, godzina 11:00.

8.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://miniportal.uzp.gov.pl

9.     Identyfikator postępowania:2f585e41-00ef-4481-a82f-3cb6c4f45259      

10.  Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku, o godzinie 11:150, w Małej Sali Obrad w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szymony 17a, 34-500 Zakopane.

11.  Zamawiający informuje, iż poprzednie postępowanie przetargowe obejmujące ten sam przedmiot zamówienia tj. „Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego” (znak sprawy: 4-ZP/2019) zostało unieważnione na art. 93 ust. 1 pkt. 1) Ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferty złożone w ww. postępowaniu podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ponieważ ich treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). 

Pliki do pobrania

Komunikat Zamawiającego:

Zmawiający informuję, iż zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, do kalkulacji ceny oferty winni przyjąc cenę jednostkowa netto paliwa opublikowaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w dniu opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano cen, o których mowa powyżej, zostaną zastosowane pierwsze ceny opublikowane po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. ceny z dnia 13.11.2019 roku.

 

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

NIP: 736-000-51-96;      REGON: 490023843
KRS:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 0000077164
Kapitał Zakładowy:   68 315 000 PLN (kapitał opłacony w całości)
 
bip
 

Konto bankowe:   

 Bank PEKAO S.A.         49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Sekretariat

tel. 18 20 25 620

fax. 18 20 25 621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Zakopane

PSZOK – Wyspa Ekologiczna

lipiec 2024
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.