Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego" nr 4-ZP/2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.
2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „Ustawa PZP”).
3.    Zgodnie z art. 10 a Ustawy PZP postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą:
-  poczty elektronicznej,
-   miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
-  ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.
4.    MiniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja
(tj. pytania do SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
5.    Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział 20 SIWZ.
6.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 września 2019 roku oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 września 2019 roku, pod numerem: 2019/S 178-433060.
7.    TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 listopada 2019, godzina 11:00.
8.    MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://miniportal.uzp.gov.pl
9.    Identyfikator postępowania:     ef2cb78f-8f0f-4f73-843c-ba04b5e7435c
10.    Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 roku, o godzinie 11:30, w Małej Sali Obrad w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szymony 17a, 34-500 Zakopane.Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi

 

Informacja z sesji otwarcia ofert oraz listy złożonych ofert do postępowania na "Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego.

Zawiadomienia o odrzuceniu ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy PZP i unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) Ustawy PZP w postępowaniu na "Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania na "Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego.

NIP: 736-000-51-96;      REGON: 490023843
KRS:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 0000077164
Kapitał Zakładowy:   68 315 000 PLN (kapitał opłacony w całości)
 
bip
 

Konto bankowe:   

 Bank PEKAO S.A.         49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Sekretariat

tel. 18 20 25 620

fax. 18 20 25 621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Zakopane

PSZOK – Wyspa Ekologiczna

lipiec 2024
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.