"Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego" nr 11-ZP/2018

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „Ustawa PZP”)

3. Zgodnie z art. 10 a Ustawy PZP postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż cała procedura w tym oferta, JEDZ jak i wszystkie oświadczenia oraz dokumenty jak również komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej poprzez: miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal   lub pocztę elektroniczną Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Skrytka_ESP Zamawiającego adres: /Tesko_TKGK/SkrytkaESP.

4.  Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.

5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Ustawy PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Postępowanie zostało opublikowane w serwisie mini Portal, identyfikator postępowania: 81037953-332c-4efb-83f3-51a88d3ede79

7. Zamawiający informuje, że klucz publiczny Wykonawca powinien pobrać logując się do miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=81037953-332c-4efb-83f3-51a88d3ede79). Klucz publiczny służący do szyfrowania ofert za pomocą aplikacji do szyfrowania.

8. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 grudnia 2018 roku oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 grudnia2018  roku, pod numerem: 2018/S 235 - 536974.

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2019 roku do godziny 11:00.
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl


NIP: 736-000-51-96;      REGON: 490023843
KRS:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 0000077164
Kapitał Zakładowy:   68 315 000 PLN (kapitał opłacony w całości)
 
bip
 

Konto bankowe:   

 Bank PEKAO S.A.         49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Sekretariat

tel. 18 20 25 620

fax. 18 20 25 621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Zakopane

PSZOK – Wyspa Ekologiczna

lipiec 2024
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.