ANKIETA

1
Jak ocenia Pan/Pani jakość usług świadczonych przez Spółkę ,,TESKO"? $_REQUEST[jakosc]
2
Jak ocenia Pan/Pani terminowość świadczonych usług? $_REQUEST[terminowosc]
3
Jak ocenia Pan/Pani czystość miejsca pozostawionego po wywozie odpadów stałych przez naszych pracowników? $_REQUEST[czystosc]
4
Jak ocenia Pan/Pani współpracę z pracownikami Biura Obsługi Klienta? $_REQUEST[wspolpraca]
5
Czy personel wykonujący usługę ( kierowcy, ładowacze) zachowuje się kulturalnie i uprzejmie? $_REQUEST[zachowanie]
6
Jak ocenia Pan/Pani cenę świadczonych usług przez Spółkę ,,TESKO" w stosunku do ich jakości? $_REQUEST[uslugi]
7
Jak ocenia Pan/Pani dostępność informacji na temat zakresu usług świadczonych przez ,,TESKO" ? $_REQUEST[informacja]
8
Jak ocenia Pan/Pani wygląd samochodów ,,TESKO"? $_REQUEST[samochody]
9

Czy prowadzi Pan/Pani segregację odpadów?

$_REQUEST[segregacja]
$_REQUEST[nieSegregacja]

10

Czy uważa Pan/Pani że obecny system segregowania odpadów prowadzony przez Spółkę ,,TESKO" funkcjonuje prawidłowo?

$_REQUEST[odpady]
$_REQUEST[nieOdpady]

"; $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-2\r\n"; $headers .= "From: Formularz \r\n"; mail("apiekorz@tesko.pl", "Ankieta", $wiadomosc, $headers); #mail("au@zakopane.biz.pl", "Ankieta", $wiadomosc, $headers); echo "Wysyłanie E-maila

Dziękujemy.";} else{ ?>

ANKIETA

badania poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Spółkę ,,TESKO"


Szanowni Państwo!
"TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. realizując cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania, dbając o wzrost satysfakcji ze świadczonych przez nas usług, zawraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której wyniki umożliwią nam ciągłe doskonalenie w świadczonych przez nas usługach.
Prezes Zarządu

 

Skala ocen:

5 - bardzo dobrze
4 - dobrze
3- przeciętnie
2- źle
1- bardzo źle

 


ANKIETA

Prosimy o zakreślenie pola odpowiadającego Państwa ocenie - skala ocen od 1 do 5

Lp.
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
1
Jak ocenia Pan/Pani jakość usług świadczonych przez Spółkę ,,TESKO"?
2
Jak ocenia Pan/Pani terminowość świadczonych usług?
3
Jak ocenia Pan/Pani czystość miejsca pozostawionego po wywozie odpadów stałych przez naszych pracowników ?
4
Jak ocenia Pan/Pani współpracę z pracownikami Biura Obsługi Klienta ?
5
Czy personel wykonujący usługę ( kierowcy, ładowacze) zachowuje się kulturalnie i uprzejmie?
6
Jak ocenia Pan/Pani cenę świadczonych usług przez Spółkę ,,TESKO" w stosunku do ich jakości?
7
Jak ocenia Pan/Pani dostępność informacji na temat zakresu usług świadczonych przez ,,TESKO" ?
8
Jak ocenia Pan/Pani wygląd samochodów ,,TESKO"?
Propozycja zmian mogących wpływać na polepszenie jakości świadczonych usług:

Czy prowadzi Pan/Pani segregację odpadów?

tak
nie ( proszę podać powód)

 

Czy uważa Pan/Pani że obecny system segregowania odpadów prowadzony przez Spółkę ,,TESKO" funkcjonuje prawidłowo?

tak
nie ( proszę podać powód)

 

Prosimy o ułożenie pytań według uznanej przez Pana/Pani ważności pytania.

Po wypełnieniu ankietę prosimy odesłać na adres: apiekorz@tesko.pl
Dziękujemy za wypełnienie !